dagar att

11.-13. april 2025

Vossa Jazz serverer kvalitetsmusikk og er ein møteplass for nyskaping og tradisjonar – på tvers av generasjonar. Den musikalske profilen vår femner om jazz, folkemusikk og verdsmusikk. Velkomen til Voss og Vossa Jazz – bygda og festivalen med kvalitet og glimt i auga!

Vossa Jazz søkjer festivalsjef og produsent!

Vossa Jazz er ein av Noregs viktigaste jazzfestivalar og søkjer no etter to personar, Festivalsjef (100%) og Produsent (90%). Som Voss Herad skriv når dei lyser ut stillingar:

«Livet er meir enn arbeid. På Voss kan du gå på ski om vinteren eller på fjelltur om sommaren, nokon et smalahove, høyrer på jazz eller driv med ekstremsport.»

Søknadsfrist 12. mai!

Norsk kulturråd – Vestlands fylkeskommune – Voss herad