Adm/styre

Styret 2022/2023:

Hilde Magnusson (leiar)
Magne J. Kalstad
Berit Reppen Lorentzen
Mads A. Indrehus
Ingrid Nestås Mathisen

Are Mossefinn Sandvik, 1. vara (leiar festivalrådet)
Anders Ullestad, 2. vara

Tilsette:
Trude Storheim, dagleg leiar: Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257, e-post: trude@vossajazz.no
Kari Trana, marknads- og organisasjonskonsulent: Tlf. 56 52 99 11, e-post: kari@vossajazz.no
Irene Tillung, prosjektmedarbeidar: Tlf. 92 02 21 50, e-post: irene@vossajazz.no

For bookingførespurnader, artistar som ynskjer å opptre på festivalen, send e-post til booking@vossajazz.no