Adm/styre

Styret 2019/2020:

Kathrine Løno Lahlum (leiar)
Berit Reppen Lorentzen (nestleiar)
Magne J. Kalstad
Mads A. Indrehus
Hilde Magnusson
Are Mossefinn Sandvik, 1. vara (leiar festivalrådet)
Ingrid Nestås Mathisen, 2. vara
Anders Ullestad, 3. vara

Tilsette:
Trude Storheim, dagleg leiar: Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257, e-post: trude@vossajazz.no
Kari Trana, marknads- og organisasjonskonsulent: Tlf. 56 52 99 11, e-post: kari@vossajazz.no

For bookingførespurnader, artistar som ynskjer å opptre på festivalen, send e-post til booking@vossajazz.no