Adm/styre

Styret 2018/2019:

Kathrine Løno Lahlum (leiar)
Magne J. Kalstad (nestleiar)
Berit Reppen Lorentzen (leiar festivalrådet)
Mads A. Indrehus
Hilde Magnusson
Are Mossefinn Sandvik, 1. vara
Kari Høyland, 2. vara
Anders Ullestad, 3. vara

Tilsette:
Trude Storheim, dagleg leiar: Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257, e-post: trude@vossajazz.no
Kari Trana, marknads- og organisasjonskonsulent: Tlf. 56 52 99 11, e-post: kari@vossajazz.no

For bookingførespurnader, artistar som ynskjer å opptre på festivalen, send e-post til booking@vossajazz.no