Adm/styre

Styret 2017/2018:

Kathrine Løno Lahlum (leiar)
Magne J. Kalstad (nestleiar)
Are Mossefinn Sanvdik (leiar festivalrådet)
Mads A. Indrehus
Hilde Magnusson
Berit Reppen Lorentzen, 1. vara
Kari Høyland, 2. vara
Anders Ullestad, 3. vara

Tilsette:
Trude Storheim, dagleg leiar: Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257, e-post: trude@vossajazz.no
Kari Trana, marknads- og organisasjonskonsulent: Tlf. 56 52 99 11, e-post: kari@vossajazz.no

For bookingførespurnader, artistar som ynskjer å opptre på festivalen, send e-post til booking@vossajazz.no