Adm/styre

Styret 2023/2024:

Hilde Magnusson (leiar)
Magne J. Kalstad
Berit Reppen Lorentzen
Mads A. Indrehus
Ingrid Nestås Mathisen

Are Mossefinn Sandvik, 1. vara, leiar festivalrådet
Anders Ullestad, 2. vara

Tilsette:
Laila Melkevoll, dagleg leiar 1.8.2023-31.7.2024: Tlf. 930 34 668, e-post: laila@vossajazz.no

Ingrid Ø. Steinkopf, produsent: Tlf. 948 57 064, e-post: ingrid@vossajazz.no

Programråd 2024:

Marius Klovning: Er opprinneleg frå Voss og har utdanning som jazzgitarist og musikkpedagog frå NTNU i Trondheim og Noregs Musikkhøgskule i Oslo. Han bur no i Oslo og er aktiv i fleire band, blant anna «Flukten» som vann spellemannspris i jazz-klassen i 2021.

Berit Opheim: Songar og pedagog med lang røynsle innan folkemusikk, middelaldermusikk, samtidsmusikk og improvisert musikk. Er 1. amanuensis og har undervist ved fleire utdanningsinstitusjonar i Noreg, tilsett ved Ole Bull Akademiet 1992-2022. Nominert til Nordisk Råds musikkpris for 2023.

Magne Kalstad: Tok over som styreleiar i 2006, og har sidan vore med i styret i den posisjonen og no som nestleiar. Han har vore bedriftsleiar i Noreg og utanlands i mange år. Han er no fotograf og medlem i Norges Fotografforbund.

Jan Granlie: Vossa Jazz-veteran sidan 1977, redaktør for nett-tidsskriftet salt peanuts* og bookingansvarleg i Voss jazzklubb. Tidlegare redaktør i ni år i jazznytt, og ein person som lever og andar for sterk musikk.

Laila Melkevoll: Har lang fartstid i organisasjonsliv og politikk og er tidlegare dagleg leiar i samtidsmusikkorkesteret BIT20 Ensemble. Ho har eit brennande hjarte for frivilligheita med mange verv i amatørkulturen.

Ingrid Steinkopf: Pianist, fløytist og komponist utdanna frå jazzlinja i Trondheim. Har dei siste åra jobba som frilansmusiker med prosjekt som Briotrio, BounceAlarm og Starlight Big Band. Arbeid med sistnevnte var ei av årsakene til at ho mottok Norsk Jazzforum sin storbandpris i 2020 som den yngste nokon sinne.

For bookingførespurnader, artistar som ynskjer å opptre på festivalen, send e-post til booking@vossajazz.no. Me får mykje henvendingar, og tek kontakt dersom det skulle verte aktuelt.