Adm/styre

Styret 2021/2022:

Hilde Magnusson (leiar)
Magne J. Kalstad
Berit Reppen Lorentzen
Mads A. Indrehus
Ingrid Nestås Mathisen

Are Mossefinn Sandvik, 1. vara (leiar festivalrådet)
Tonje Merkesdal, 2. vara
Anders Ullestad, 3. vara

Tilsette:
Trude Storheim, dagleg leiar: Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257, e-post: trude@vossajazz.no
Kari Trana, marknads- og organisasjonskonsulent: Tlf. 56 52 99 11, e-post: kari@vossajazz.no

For bookingførespurnader, artistar som ynskjer å opptre på festivalen, send e-post til booking@vossajazz.no