Frivillig

8. – 10. april 2022 skipar me til den 49. Vossa Jazz!

I januar kjem her lenke til søknadsskjema for jobb på festivalen samt informasjon om dei ulike jobbane.

.

Medan du ventar på neste festival kan du sjå film om og av dei gode medarbeidarane våre på Vossa Jazz, frå tidlegare festivalar:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Anders Flatlandsmo:

Laga av Dag Sandvik og Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus:

Laga av Terje Nesthus: