Vossa Jazz Lauget

Vossa Jazz-lauget er ein viktig økonomisk støttespelar for kulturinstitusjonen og varemerket Vossa Jazz.

I tillegg er lauget ein arena for samarbeid, nettverksbygging og marknadsføring.

Vossa Jazz-lauget har sidan 2007 vore festivalen sin hovudsponsor. Desse er medlem i lauget i 2022: