Foto Maiken Larsen Solholmvik

Badnajazz

Badnajazz er festivalen for, av og med born. Sidan 2000 har det vore skipa til konsertar, parade, verkstader og utstilling. Badnajazz har sitt eige Tingingverk der profesjonelle musikarar samarbeider med born frå Voss og omegn.


Badnajazzkoret er eit prosjektkor som jobbar fram mot Badnajazz under Vossa Jazz. Her er det mykje variert musikk – dette er ikkje berre er eit tradisjonelt kor. Me har mykje song, moro og leik med lydar og rørsle til musikk.

Musikkleik og glede er ingrediensane og alle born i skulealder er velkomne med i koret. Instruktørar er Anne-Siri Undeland Bauthus og Olav Undeland.

Koret har øvingar frå januar og fram til Vossa Jazz.


Program for Badnajazz september 2021:

LAURDAG KL 12:00 VOSS KULTURHUS, BIBLIOTEKET
FORFATTARTREFF MED RUTH LILLEGRAVEN
Ruth Lillegraven er festivalforfattar på Falturiltu 2021, verdas første nynorske barnebokfestival som finn stad på Stord i veke 45 kvart år.

.

LAURDAG KL 12:45 VOSS KULTURHUS, KULTURSALEN
SKARBØ SKULEKORPS OG VOSS SKULEMUSIKK
I 1992 reiste Øyvind Skarbø på sin første korpstur nokon sinne. Til Voss. Dette sette så djupe spor, at han den dag i dag har sitt eige skulekorps, Skarbø Skulekorps.

.

SUNDAG KL 13.00 VOSSASALEN, PARK
HEKLA STÅLSTRENGA MED BADNAJAZZKORET OG ELEVAR FRÅ GULLFJORUNGEN SKULE

Velkomen til små og store!

.

Sjå Mads Berven øve til konserten Jens Brun & De Hattmakers til 2016-festivalen:

Ein liten film om Badnajazz laga av Terje Nesthus: