Foto Maiken Larsen Solholmvik

Badnajazz

Badnajazz er festivalen for, av og med born. Sidan 2000 har det vore skipa til konsertar, parade, verkstader og utstilling. Badnajazz har sitt eige Tingingverk der profesjonelle musikarar samarbeider med born frå Voss og omegn.


Badnajazzkoret er eit prosjektkor som jobbar fram mot Badnajazz under Vossa Jazz. Her er det mykje variert musikk – dette er ikkje berre er eit tradisjonelt kor. Me har mykje song, moro og leik med lydar og rørsle til musikk. Musikkleik og glede er ingrediensane og alle born i skulealder er velkomne med i koret.

Frå hausten 2021 og inntil vidare har koret pause.


Program for Badnajazz september 2021:

LAURDAG KL 12.00 VOSS GYMNAS
BADNAJAZZPARADE
Det vert parade! Møt opp ved gymnaset kl. 11.45, då er det tid for oppstilling. Me har parade saman med barnefotballen i FBK Voss som skal feire 100 års bursdag denne dagen! Paraden går frå gymnaset, ned “Nainbrekka” og til idrottsplassen. Der avsluttar me paraden for vår del, og så kan alle dei som skal på Badnajazzkonsert med Skarbø Skulekorps og Voss skulemusikk kl. 12.45 rusle til kulturhuset.

LAURDAG KL 12.45 VOSS KULTURHUS, KULTURSALEN
SKARBØ SKULEKORPS OG VOSS SKULEMUSIKK
I 1992 reiste Øyvind Skarbø på sin første korpstur nokon sinne. Til Voss. Dette sette så djupe spor, at han den dag i dag har sitt eige skulekorps, Skarbø Skulekorps.

.

SUNDAG KL 13.00 VOSSASALEN, PARK
HEKLA STÅLSTRENGA MED BADNAJAZZKORET OG ELEVAR FRÅ GULLFJORUNGEN SKULE

Velkomen til små og store!

.

Ein liten film om Badnajazz laga av Terje Nesthus: