Badnajazz er festivalen for, av og med born. Sidan 2000 har det vore skipa til konsertar, parade, verkstader og utstilling. Badnajazz har sitt eige Tingingverk der profesjonelle musikarar samarbeider med born frå Voss og omegn.

Hugs at du kan kjøpa eige festivalpass til Badnajazz!


BADNAJAZZKORET

Dette er eit prosjektkor som jobbar fram mot Badnajolajazz og Badnajazz under Vossa Jazz. Her er det mykje variert musikk – dette er ikkje berre er eit tradisjonelt kor. Me har mykje song, moro og leik med lydar og rørsle til musikk.

Musikkleik og glede er ingrediensane og alle born i skulealder er velkomne med i koret. Instruktørar er Anne-Siri Undeland Bauthus og Olav Undeland.

Koret har øvingar frå veka etter haustferien og fram til Vossa Jazz.


Program for Badnajazz 2018:

LAURDAG KL 11:30, TORGET
BADNAJAZZPARADE
Paraden går frå Torget, og i front finn du Paradebandet og Badnajazzkoret. Store og små er hjarteleg velkomne til å vera med og du kan ta med instrument om du vil. Saman lagar me eit heidundrande orkester – og hugs at det er lov å ta med mor, bror, nabo eller andre du vil syna fram. Paraden går til Voss kulturhus.

LAURDAG KL 12:00, BIBLIOTEKET VOSS KULTURHUS – gratis
VEGARD MARKHUS
Forfattar, illustratør og lærar Vegard Markhus har gjeve ut fleire biletbøker for born. Han bur og arbeider i Bergen, og turnerer i periodar for Den kulturelle skulesekken. Vegard har tidlegare motteke Nynorsk barnebokpris for boka Timothy mister seg sjølv. I 2017 gav han ut Ei kjedeleg bok. Arrangementet er kome til i samarbeid med Falturiltu – verdas einaste nynorske barnebokfestival.

LAURDAG KL 13:00, VOSS KULTURHUS
CINCLUS, CINCLUS – PÅ LYDJAKT MED MAJA, MATT, PER & TERJE
Alle musikarar er på jakt etter lydar: Nye lydar, betre lydar, rare lydar, sinte lydar, snille lydar… Og ofte finn me lydar på stader me ikkje visste at dei fantes. Kom og bli med på jakt etter spanande lydar i kulturhuset saman med oss! Les meir her.

LAURDAG KL 15:00, VOSS KULTURHUS
GOOD TIME CHARLIE
Med platene «Draumeblues og blåsus» og «Jubel og skrubbsår» har landet sitt leiande
blues/r&b-band vist at dei kan kunsten å nå fram til musikkglade born. Med sleipe, smidige
riff og rytmar og fengjande og humørfylte tekstar på sunnfjorddialekt om traktorar, kenguruar,
rakettsjåførar, snømenn og hytteboogiewoogie kan me faktisk garantera allsong og dans
på Badnajazz i år! Les meir her.

SUNDAG KL 13:00, VOSSASALEN, PARK
KA SÅ?
Årets sundagskonsert for, av og med born er under leiing av Mads Berven. Han er ein interessant jazzgitarist med brei musikalsk bakgrunn, og frå trioen hans, forsterka med Einar
Sogstad, Badnajazzkoret og unge musikantar frå Voss, får me høyra jazzklassikarar
i ny-gjendikting. Les meir her.

Sjå Mads Berven øve til konserten Jens Brun & De Hattmakers til 2016-festivalen:)

Ein liten film om Badnajazz laga av Terje Nesthus: