Ungdomssatsinga til Vossa Jazz, no kalla YNGDAJAZZ, starta hausten 2007 i samarbeid med Voss kulturskule, Voss Rockeklubb og Voss skulemusikk. Det har vore tilbod om individuell opplæring på gitar, piano, trommer og saksofon og ikkje minst samspelgrupper gjennom året – i tillegg til ulike verkstader.

Program Yngdajazz 2021 kjem i løpet av januar.

 

Til 2020-festivalen skulle Jazzlinja ved NTNU i Trondheim, JAZZRAPTOR, og Jazzlinja ved Griegakademiet i Bergen vore her:

JAZZRAPTOR
Kva har skjedd med jazzen?

Hundre år har gått sidan jazzen vart skapt – eit improvisatorisk villdyr som rysta og sette djupe spor i musikkverda. Etterkvart vart den institusjonalisert, bunden og temma av sjangeromgrep og musikkbransje. 2. klasse på jazzlinja ved NTNU i Trondheim slepp no endeleg monsteret laus: Eit massivt jazzorkester beståande av seksten av dei aller mest lovande, unge musikarane i Skandinavia brakar saman med originale komposisjonar, vill improvisasjon og eventyrleg samspel.

Griegakademiet
Jazzlinja ved Griegakademiet er eit lite, men kraftfullt ensemble som leverer eigenkomponert musikk av beste merke. Med særeigen og atmosfærisk klang, sprek improvisasjon og suggererande rytmar flettar dei saman ulike sjangrar og musikalske uttrykk til ein spanande og fengande heilskap.

Velkomen til ditt fyrste møte med den neste generasjonen i norsk jazz!

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.