Medarbeidarfilmen 2018

Liv på Vangen!

Vossa Jazz har hatt samarbeid med fleire klassar på Voss gymnas om å laga Liv på Vangen.

Karl Seglem Trio 27. april

Karl Seglem har eit sterkt forhold til Voss, og no kjem han attende med hardingfelemeistaren Håkon Høgemo og trommevirtuost Kåre Opheim!

Medan me ventar

Sjølv om festivalen vart avlyst skal me skapa litt Vossa Jazz-stemning likevel!

Ungdom lagar gatekunst på Voss!

Ordføraren på Voss opna i ettermiddag høgtideleg kunsutstilling i undergangen på Voss stasjon.

#VOSSAJAZZ

offisiell emneknagg på sosiale media

Plakat 2021

Lytt på spotify

#Vossajazz

Norsk kulturråd – Vestland fylkeskommune – Voss herad