I 2010 skipa Vossa Jazz til Superjazz for første gong, eit tilbod til menneske med utviklingshemmingar. Her er det verkstader og konsert med profesjonelle musikarar.

SUPERJAZZ 2017:
Utstyrt med eit rikt utval trommer og andre rytmeinstrument, vert det som alltid eit leikent samspel på Superjazz!

Fordi me alle har rytme i oss, og fordi me alle er ulike, oppstår det eit rikt og levande musikalsk uttrykk for mangfaldet når me tar i bruk dei ulike instrumenta sine lydar, tonar og klangar. Me feirar musikkglede og finn nye musikalske vegar saman.

Lars Kolstad – trommer og andre rytmeinstrument
Supergruppo og andre deltakarar frå verkstaden

Voss Kulturhus, laurdag:
Kl. 11:30 – 13:00: Verkstad
Kl. 14:00: Konsert

 

vekselbanken [Converted]

Film frå Superjazz 2015: