I 2010 skipa Vossa Jazz til Superjazz for første gong, eit tilbod til menneske med utviklingshemmingar. Her er det verkstader og konsert med profesjonelle musikarar.

Superjazz is a project where people with disabilities express themselves through music, with help from professional musicians. Vossa Jazz has held Superjazz workshops and concerts since 2010.

SUPERJAZZ 2019

Jazz er ein sjanger tufta på improvisasjon, impulsivitet og speleglede. Superjazz presenterer i år «Supergruppo»: Ein gjeng med framifrå jazzarar med nedsette funksjonsevner, som verkeleg lever opp til desse grunnverdiane.

Dette er ærlege og engasjerte musikarar, som kastar seg ut i musikkens verd med opne armar og eit herleg, uslipa uttrykk som mange avantgardemusikarar kan sjå langt etter. Supergruppo vert leia av eit knippe skikkelege proffar: Saksofonist Rolf-Erik Nystrøm, vokalisten Juliana Venter og trommeslagar Håkon Mjåset Johansen.

Verkstad kl 11.30 – 13.00
Konsert kl 14.00

Film frå Superjazz 2015: