Superjazz

I 2010 skipa Vossa Jazz til Superjazz for første gong, eit tilbod til menneske med nedsette funksjonsevner. Her er det verkstader og konsert med profesjonelle musikarar.

Superjazz is a project where people with disabilities express themselves through music, with help from professional musicians. Vossa Jazz has held Superjazz workshops and concerts since 2010.


Programmet til Superjazz 2023 på Scandic Voss kjem i desember

 

Verkstad kl. 09.00 – 10.30
Konsert kl. 12.00 


Film frå Superjazz 2015: