I 2010 skipa Vossa Jazz til Superjazz for første gong, eit tilbod til menneske med utviklingshemmingar. Her er det verkstader og konsert med profesjonelle musikarar.

Superjazz is a project where people with disabilities express themselves through music, with help from professional musicians. Vossa Jazz has held Superjazz workshops and concerts since 2010.

PROGRAM SUPERJAZZ 2020 KJEM I JANUAR

Film frå Superjazz 2015: