Foto Odin Drønen

Superjazz

I 2010 skipa Vossa Jazz til Superjazz for første gong, eit tilbod til menneske med nedsette funksjonsevner. Her er det verkstader og konsert med profesjonelle musikarar.

Superjazz is a project where people with disabilities express themselves through music, with help from professional musicians. Vossa Jazz has held Superjazz workshops and concerts since 2010.

.

Superjazz 2021 med Supergruppo og Proffene

Det vert tradisjonen tru Superjazz på Vossa Jazz! Denne gongen får me storfint besøk frå Bergen.

Proffene har sidan 1988 gledd folk i alle aldrar ved å opptre i inn- og utland. Dei har som målsetjing å vere med på å skape eit betre samfunn ved å endre haldningar og ved å vise at ekte glede gjer menneska positive!

Proffene vil engasjere seg i samfunnsdebatten, og håpar dei kan bidra til å få eit “rikare” og betre samfunn å leve i.

Når dei no skal opptre saman med Supergruppo på Superjazz vil det garantert bli ei positiv oppleving både for utøvarar og publikum!

Verkstad kl. 11.30 – 13.00
Konsert kl. 14.00

Film frå Superjazz 2015: