Billettar

Du kjøper billettar til Vossa Jazz hjå TicketCo, bruk datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Billettane kan du skriva ut og ta med, eller rett og slett bruka QR-koden du får tilsendt til telefonen, den scannar me i døra – eller på billettkontoret dersom du kjøper dagskort eller festivalpass.

Opningstider billettkontoret vårt i Vangsgata 6, Vossa Jazz 2018:
Torsdag 14.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 21.00
Laurdag 10.00 – 21.00
Sundag 10.00 – 18.30

INFORMASJON OM DEI ULIKE BILLETTYPANE VÅRE:

Enkeltbillett
Det vert selt enkeltbillettar til dei fleste konsertane (frå kl. 21:00 fredag og 20:00 laurdag er det éin felles billett for alle konsertane på Park = huskort.) Med enkeltbillett er du sikra plass fram til 10 min. før konsertstart. Enkeltbillett gjeld òg som plassbillett.

Huskort
Gjeld alle konsertane på Park frå kl. 21:00 fredag eller 20:00 laurdag. Du kan ikkje kjøpa enkeltbillett til desse konsertane. Ver merksam på at det er avgrensa kapasitet i kvart konsertlokale, men det vil alltid vere ledig kapasitet på éin av konsertane.

Dagskort
Gjeld alle konsertane den aktuelle dagen dersom ledig kapasitet. Du kan i tillegg kjøpa plassbillett til nokre av konsertane (sjå under.)

Festivalpass
Gjeld alle konsertane på festivalen dersom ledig kapasitet. Du kan i tillegg kjøpa plassbillett til nokre av konsertane (sjå under.). Hugs ungdomstilbod!

Festivalpass Badnajazz
Gjeld alle tilskipingane under Badnajazz. Hugs å byta billetten i armband på billettkontoret på Park.

Plassbillettar
Gjeld gjester med festivalpass og dagskort:
Til opningskonserten, Tingingverket og konsertane i  Osasalen på Ole Bull Akademiet og i kyrkja kan gjester med festivalpass og dagskort kjøpa plassbillett for å vere sikra å koma inn. Denne garanterer plass fram til 10 min. før konsertstart.

Gåvekort 
Du kan kjøpa gåvekort til Vossa Jazz, og den som er så heldig å få denne kjekke gåva kan bruka gåvekortet ved kjøp av billettar på nettet eller billettkontoret vårt på Park under festivalen. Sjå her for meir informasjon.

ticketco

Dersom du skal kjøpe fleire ulike billettar og synes det er vanskeleg å finne fram kan du kanskje få litt hjelp om du ser denne filmen.