Billettar


Du kjøper billettar til Vossa Jazz hjå TicketCo, bruk datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Billettane kan du skriva ut og ta med, eller bruka QR-koden du får tilsendt til telefonen, den scannar me i døra – eller på billettkontoret dersom du kjøper dagskort eller festivalpass.

Har du prøvd TicketCo Wallet?
Last ned appen hjå App Store eller Google Play. Her kan du kjøpa og lagra billettar, motta meldingar osb. Dersom du allereie har ein brukar hjå TicketCo loggar du inn med den, dersom ikkje kan du registrere deg i appen.


Under festivalen har vi billettkontor på kontoret vårt i Vangsgata 6!

Ope torsdag 15.00 – 18.00, fredag og laurdag 10.00 – 21.00, sundag 10.00 – 20.00


INFORMASJON OM DEI ULIKE BILLETTYPANE VÅRE:

Enkeltbillett
Det vert selt enkeltbillettar til dei fleste konsertane. Frå kl. 21.00 fredag og laurdag er det éin felles billett for alle konsertane på Park = huskort. Med enkeltbillett er du sikra plass fram til 10 min. før konsertstart. Enkeltbillett gjeld òg som plassbillett.

Huskort
Gjeld alle konsertane på Park frå kl. 21.00 fredag eller laurdag. Du kan ikkje kjøpa enkeltbillett til desse konsertane. Ver merksam på at det er avgrensa kapasitet i kvart konsertlokale, men det vil alltid vere ledig kapasitet på minst éin av konsertane.

Dagskort
Gjeld alle konsertane den aktuelle dagen dersom ledig kapasitet, unntatt Kulturvandring laurdag. Du kan i tillegg kjøpa plassbillett til nokre av konsertane (sjå under). Hugs å byta billetten i armband på billettkontoret under festivalen.

Festivalpass
Gjeld alle konsertane på festivalen dersom ledig kapasitet, unntatt Kulturvandring laurdag. Du kan i tillegg kjøpa plassbillett til nokre av konsertane (sjå under). Hugs å byta billetten i armband på billettkontoret under festivalen.

Festivalpass Badnajazz
Gjeld alle tilskipingane under Badnajazz. Hugs å byta billetten i armband på billettkontoret under festivalen.

Plassbillettar
Gjeld gjester med festivalpass og dagskort:
Til nokre av konsertane kan gjester med festivalpass og dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra å koma inn. Denne garanterer plass fram til 10 min. før konsertstart.

Gåvekort 
Du kan kjøpa gåvekort til Vossa Jazz, og den som er så heldig å få denne kjekke gåva kan bruka gåvekortet ved kjøp av billettar på nettet eller billettkontoret vårt under festivalen. Sjå her for meir informasjon.

ticketco

Dersom du skal kjøpe fleire ulike billettar og synes det er vanskeleg å finne fram kan du kanskje få litt hjelp om du ser denne filmen.