Kort om Vossa Jazz

Vossa Jazz vart i dagane 12. – 14. april 2019 skipa til for 46. gong!

Festivalen er kjend for å vera nyskapande og har i mange år presentert tingingsverk og andre prosjekt. Den musikalske profilen femner om jazz, folkemusikk og verdsmusikk. Badnajazz, ungdomssatsinga UNGjaJAZZja, Eldrejazz og Superjazz for menneske med funksjonshemmingar er alle viktige element i festivalen.

Film for Vossa Jazz frå Ingrid Spildo Film på Vimeo.

I vedtektene heiter det m.a.: ” Vossa Jazz skal ha som føremål å stimulere interessa for jazz og nærliggande musikkformer både for tilhøyrarar og aktive musikarar.”

Vossa Jazz har to tilsette og eit styre på fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Festivalrådet syter saman med 250 flinke frivillige for at festivalen blir gjennomført på beste måte!

Datoar dei næraste åra:
2020: 3. – 5. april
2021: 26. – 28. mars
2022: 8. – 10. april
2023: 31. mars – 2. april
2024: 22. – 24. mars
2025: 11. – 13. april

Her kan du sjå film frå 2013-festivalen som Terje Nesthus og Dag Sandvik har laga: