Tilgjengelegheit

Generell informasjon:

 • Eigne rullestolbillettar er tilgjengelege for alle arrangement.
 • Kontakt oss på post@vssajazz.no ved spørsmål.
 • Ver tidleg ute dersom du har behov for assistanse, og kontakt vertskapet på spelestaden.

Ledsagarar:

 • Innehavar av eit ledsagarbevis frå sin kommune kan ta ut 1 ledsagarbillett per konsert. Gyldig ledsagarbevis må visast ved inngangen.
 • Kontakt TicketCo kundeservice direkte om du treng billetthjelp eller har spørsmål om billettkjøp. Du finn kontaktskjema til dei her: https://support.ticketco.events/hc/en-us/requests/new
 • Vertskapet på spelestadane kan hjelpe deg med å finne plass og anna du måtte ha behov for.

Spelestadar og tilgjengelegheit:

Park Hotel Vossevangen, huser scenene Café Stasjonen, Vossasalen, Jazzklubben og Pentagon:

 • Lett åtkomst og god framkomst mellom dei ulike scenene på hotellet.
 • HC-toalett.
 • Rullestolar med ledsagar får god plassering i forhold til scena.
 • Vertskap bistår, ta kontakt.

Gondolane:

 • Universelt utforma og god framkommelegheit.
 • HC-toalett tilgjengeleg.

Hangurstoppen:

 • Universelt utforma og god framkommelegheit.
 • HC-toalett tilgjengeleg.

Vangskyrkja:

 • Adkomst utan rampe inn i kyrka gjennom hovudinngongen.
 • Rullestolplassar i midtgongen av seteradene.
 • Teleslynge.

Gamlekinoen:

 • Rampe inn til sjølve salen.
  HC-toalett.

Osasalen:

 • HC-toalett.
 • Inngang tilpassa rullestol.

Kapelankåken:

 • Mobil rampe.
 • HC-toalett.

Kulturhuset:

 • Egen HC inngang på vestsida av hovudinngangen.
 • Eige HC toalett.
 • Heis til etasjane.
 • Eigne rullestolplassar.
 • Teleslynge.

Idrettshallen:

 • Rampe inn til hovedinngangen.
 • HC-toalett.

Tre brør:

 • Mogeleg å kome seg inn med rullestol i begge etasjar.
 • HC-toalett i underetasjane.

Vangsgata:

 • Lett adkomst.
 • Noko brustein.