EKSTREMJAZZ 2017 VERT SKIPA TIL ONSDAG 28. JUNI KL. 16:30 I SKJERVET

I SAMARBEID MED EKSTREMSPORTVEKO!

Vossa Jazz sin faste Ekstremjazz-komponist, sjølvaste Jon Balke, tek med seg Jøkleba,  den eminente folkemusikkvokalisten Åshild Vetrhus og dansaren Sudesh Adhana til årets Ekstremjazz. Dermed er det duka for ein saftig dose elektro-folk gjallande musikk i Skjervet: store lydbilete, sugande rytmar og krystallklår vokal i energisk samspel og med ein himmel full av fykande folk.

Foreininga av jazz og ekstremsport, to fyrtårn på Voss,  gjev tilskodarar og musikarar ei unik oppleving av både lydmessig og visuell karakter.Jon Balke- tangentar

Per Jørgensen – trompet
Audun Kleive – trommer
Åshild Vetrhus – vokal
Sudesh Adhana – rørsle

Sjå her for Veko si heimeside.

Det går gratis shuttlebuss frå busstoppet ved Tinghuset kl. 16:30, retur frå Skjervet kl. 19:00. Det vil ikkje vera høve til å parkera ved Skjervet.

 

Film frå Ekstremjazz 2007:

Film Ekstremjazz 2009 frå Ingrid Spildo Film on Vimeo:

 

Film frå Ekstremjazz 2010:

 

ekstremjazz-2