Badnajazzprisen

2016      Hedvig Røhnebæk
2015      Bjørne Møen
2014      Solfrid Himle
2013      Stein Helge Mandelid
2012      Leif Rygg
2011      Olav Undeland
2010      Alle borna på Badnajazz
2009      Brynjulv Styve
2008      Frelsesarmeen på Voss og Gospelkids v/Anne Grete og Ørjan Amland
2007      Refleks Ten Sing
2006      Vangsgryto v/Berit Midtun
2005      Ingrid Langen Fjose
2004      Henning Valeur
2003      Berit Opheim
2002      Voss Skulemusikk