Voss er ein innlandskommune og eit trafikknutepunkt, og er med sine 1815 kvadratkilometer den største kommunen i Hordaland fylke.

Folketalet er om lag 14.600 der nær halvparten er busett i sentrum eller sentrumsnære område.
Jorda og skogen har tradisjonelt vore det viktigaste næringsgrunnlaget, men Voss har òg ein mangfaldig industri. Handel, turisme og dessutan ulike former for tenesteyting er likevel dei næringane som gir arbeid til størstedelen av dei som bur i kommunen.

Voss er mellom anna kjend for flott natur og naturopplevingar sommar og vinter og ekstremsport. Bygda har fostra mange idrettsutøvarar og kunstnarar.

Besøk heimesida til Destinasjon Voss for informasjon om aktivitetar, overnattingstilbod, attraksjonar og mykje anna: http://www.visitvoss.no

Voss kommune: http://voss.kommune.no/