Opplever du uønskte hendingar på festivalen?

Vossa Jazz jobbar aktivt og målretta for å fremja likestilling, hindra diskriminering og førebygga seksuell trakassering. Alle som deltek på Vossa Jazz skal ha ei trygg oppleving.

Last ned skjemaet under for informasjon om korleis du kan melda frå om uønskte hendingar når du er engasjert på Vossa Jazz.