Opplever du uønskte hendingar på festivalen?

Vossa Jazz jobbar aktivt og målretta for å fremja likestilling, hindra diskriminering og førebygga seksuell trakassering. Alle som deltek på Vossa Jazz skal ha ei trygg oppleving.

Last ned skjemaet under ved å trykke på pila til høgre i det svarte feltet for informasjon om korleis du kan melda frå om uønskte hendingar når du er engasjert på Vossa Jazz.