Sildrande Nat-urframføring

Isungset Sildrande (Foto: Ådne Dyrnesli /Vossa Jazz 2017
Isungset Sildrande (Foto: Ådne Dyrnesli /Vossa Jazz 2017

På bestilling frå Vossa Jazz presenterte Terje Isungset urframføringa ”Sildrande”. Urframføring vart det, der ur- og naturmusikk låg som fundament i dette vakre verket. Musikken sildra stundom, men oftast formeleg buldra det musikalske straumar frå scena. Vatnet var sjølve hovudartisten, med drypp i vasskåler og ein fossande trompetsolo bokstaveleg tala med trompeten i vatnet. Med seg på scena hadde Isungset eit botnsolid orkester som med alle sine ulike instrument samla seg i melodiøse og leikande strekk. Med sitt naturrøta trommesett som høgsete losa han bandet leikent gjennom den intense og gripande konserten. Med nokre elektroniske drypp i det folkemusikalske, og naturen sjølv som hovudinstrument, vart dette ei eventyrleg musikkoppleving.

Del gjerne!