Lastar Hendingar
Vepsestikk, Foto: Ådne Dyrnesli, Vossa Jazz

Warsaw Village Band

  • Denne hending er over.
fredag 22. mars

Kl 22:45

 

Magdalena Sobczak-Kotnarowska – dulcimer og song
Ewa Walecka – fiolin
Sylwia Swiatkowska – fiolin, Zuka og song
Maciej Szajkowski – perkusjon
Piotr Glinski – perkusjon
Pawel Mazurczak – bass