Lastar Hendingar

Sommerfuglfisk

laurdag 23. mar 2013

Nina Kristine Linge – vokal, gitar, komposisjon
Dan Peter Sundland – el-bass
Hans Hulbækmo – trommer / perkusjon, mbira, munnharpe