Lastar Hendingar

Recomposed – Iain Chambers & Dan Nicholls 

  • Denne hending er over.
laurdag 13. april

Kl 22:45

Høyr Hedvig Mollestads verk frå tidlegare på kveld i ny drakt!

Ian Chambers og Dan Nicholls tek prosjektet Recomposed frå Cheltenham Jazz Festival til Vossa Jazz. Prosjektet går ut på at dei tek opptak av ein konsert, for deretter å remiksa, omarrangera og restrukturera lydopptaka på staden. Dette er ferskvare, laga framfor augo på publikum – her kan alt skje! Kanskje dukkar Tingingsverk-komponisten sjølv opp for å høyra eigen musikk i ny utforming?

English:
Ian Chambers and Dan Nicholls takes the project «Recomposed» from Cheltenham Jazz Festival to Vossa Jazz. This time they will remix, restructure and tweak Hedvig Mollestads commisioned work from earlier in the evening – live, before the audience.