Lasse Jacobsen

Nana Rashid

Ærleg og ope, med trua på at musikk kan hjelpa oss å gjenfinna det djupt menneskelege – Nana Rashid lagar musikk om banda som held menneske saman.

Les meir »