kari bremnes

Kari Bremnes

Den enorme musikalske og emosjonelle spennvidda hennar pregar Kari Bremnes Band og konsertane dei held. Frå det lyse og lette til det ganske mørke og rå, og heile tida med nærleik til folk og livsskjebnar.

Les meir »