generalforsamling

Generalforsamling 2017

29. mai 2017

Onsdag 14. juni kl. 18:00 vert det halde generalforsamling hjå Vossa Jazz, på Hålandshuset (Vangsgata 28). På generalforsamlinga kan desse møta med 1 stemme kvar: – Medlemmer av Vossa Jazz…

Arkiv