Tittel på Tingingsverket er klar

EKHIDNA heiter verket.

“Først og fremst er verket et stykke musikk uten ord. Det er de musikalske strukturene, leken og sammenhengen mellom disse som er Ekhidna. Det handler ikke om noe mer enn det. Tittelen er en figur fra gresk mytologi, halvt kvinne, halvt slange. Alle monstres mor. Og datter av Gaia – vår jord.

Tittelen på stykket, Ekhidna, og på de ulike enkeltdelene i verket (A stone’s throw, One leaf left, State of emearthgency, Did we really) knytter verket til menneskets historie og de overbevisninger mennesket har hatt og trodd på, og som har ledet dem i livet sitt. Ekhidnas sammensatte skikkelse berører også tosidigheten ved å være menneske, da som nå. Hvordan vi forholder oss til opphavet vårt og hvor splittet vi er ved å leve på en måte som driver alt liv i døden, også vår egen slekt. Vi er alle halvt menneske og halvt udyr – noen mer enn andre, selvsagt. Og selv om det er en dyster tematikk, er det rom for letthet og optimisme i låttitler som Vozztinat, Slightly lighter, Antilone og Momo Ebasalo, ” seier Tingingsverkkomponist Hedvig Mollestad.

Me gler oss!

Artikkel under:

Arkiv