Opptak frå Tingingsverket 2015

Foto: Odin Drønen

Høyr deler av Tingingsverket til Live Maria Roggen, Apokaluptein – The Uncovering:

Del gjerne!