Fluxt til himmels

Pentagon stod i jazzens teikn fredag kveld. Dei som har lyst å ytra orda “men er det jazz?” trengte ikkje lura då dei entra kjellarklubblokala på Park. Dag Magnus Narvesen og kumpanar heldt koken frå fyrste slag, for ikkje å sei Fredrik Ljungkvist sin tone. Dei fyrste publikummarane stilte eins ærend og forlet ikkje Fluxed Markings si side for anna enn å kjøpa seg ei ny øl. Dei nyankomne som seig på etter konsertane i Vossasalen og Festsalen vart ståande i samd glede over musisering, energi og gledeleg speleglede. Om musikarane utviste desse eigenskapane, tok tilhøyrarane dei til seg med nikkande hovud og salige fjes.

Les meir om Fluxed Markings her.