Bugge Wesseltoft til Vossa Jazz!

bugge_wesseltoft

På det nye albumet ”Songs” går han igjen solo og tek eit djupdykk inn i jazzen reint og klangfullt som berre han og pianoet hans kan få det til. Han har teke standardlåtar frå 30-talet og framover resultatet er meditative verk der han fangar ånden til originalversjonane samstundes som han tilføyer sitt eige preg på låtane.

Me kjenner Wesseltoft som musikalsk innovatør og eksperimentalist – med ”Songs” minnar han oss på at han er fyrst og fremst ein usedvanleg begava pianist.

Bugge Wesseltoft – piano

http://www.gubemusic.com/artist_2

Sundag 1. april kl. 15:00 i Vossasalen Park.

Del gjerne!