Lastar Hendingar

Ekstremjazz med Jøkleba

laurdag 23. mar 2013

Jon Balke – piano
Per Jørgensen – trompet
Audun Kleive – trommer
Asle Karstad – lyd
Peder Istad – iskunst
Even Rokne m.fl. – ekstremsport