Lastar Hendingar

Ekstremjazz med Jøkleba

23. mars 2013 kl.10:30

Jon Balke – piano
Per Jørgensen – trompet
Audun Kleive – trommer
Asle Karstad – lyd
Peder Istad – iskunst
Even Rokne m.fl. – ekstremsport