Lastar Hendingar

BOI AKIH

  • Denne hending er over.
laurdag 23. mars

Kl 15:30

I meir enn 25 år har BOI AKIH eksperimentert med musikalske tradisjonar frå heile verda. Duoen kjenner seg heime i utforskinga av alt frå klassisk indisk musikk og melanesisk folkemusikk – til moderne jazz og improvisasjon. Dei har utvikla eit unikt og fargerikt lydbilete som er både overraskande og gjenkjenneleg, og som har oppstått ut frå den konstante dialogen mellom dei to musikarane og dei mange inspirasjonskjeldene deira.

Duoen består av komponist og gitarist Niels Brouwer og vokalist Monika Akihary. Akihary er ein av Europa sine leiande vokalistar, og fekk Boy Edgar prisen i 2023, den fremste prisen for jazz og improvisert musikk i Nederland. 

Jazzmagasinet Jazzism skildrar musikken deira som ei unik lytteoppleving. Ifølge dei kan BOI AKIH levera alt frå meditativ ro til ustyrleg villskap, og i begeistringa sprengja dei konvensjonelle rammene med sine overraskande improvisasjonar. Dynamikken mellom Bouwer sitt varmande gitarspel, og Akihary si rike og finkjenslege stemme, kan ikkje anna enn å røra noko i kvar ein lyttar.

 

Medverkande:

Niels Brouwer – komponist og gitar

Monika Akihary – vokal og tekst

English

For more than 25 years, BOI AKIH has been experimenting with musical traditions from all over the world. They explore everything from classical Indian music and Melanese folk music, to modern jazz and improvisation. The duo is made up of composer and guitarist Niels Brouwer and vocalist Monika Akihary. Akihary is one of Europe’s leading vocal artists, and received the Boy Edgar Award in 2023. Jazzism describes their music as a unique listening experience. They’re able to deliver both meditative tranquility and effective soloistic frenzy, while also busting out of conventional boundaries with their surprising improvisations.