mars 21, 2013

Kveik til kvardags

Linda Eide gav innleiingsmessig ei innføring i kvifor nett Voss er såpassa spesiell – uhemma heimstadshylling som ho kalla det men det tåler ein vossing! Så fortsette Stig Roar Wigestrand

Les meir »

#vossajazz sjølvsagt!

Jepp det einaste du treng å gjera om du likevel er på Instagram er å merka biletet ditt med #vossajazz (det ville du sjølvsagt uansett gjort!) så vel me i

Les meir »