Lastar Hendingar

Opning Vossa Jazz-utstilling: Tom S. Kosmo

  • Denne hending er over.
fredag 3. april

Kl 17:00

Kosmo vaks opp på Fauske i Nordland og bur og arbeider no i Bergen. Handverk står sentralt i produksjonen hans, som omfattar ei rekke ulike uttrykk og uttrykk, som måleri, teikning, grafikk og skulptur. Verka hans opptrer ofte i installasjonar der store veggteikningar har ei sentral rolle, og slik blir det også ved årets festivalutstilling!

I ei tid der bilete omgir oss på alle kantar, har Kosmo vendt seg mot ei anakronistisk og introvert visuell verd. Gjennom å nytta formuttrykk og media som er knytta til kunsthistoria, leikar han med publikum sine forventningar og visuelle referansar.

Element frå førmodernistisk kunst og illustrasjon, populærkultur, dyr, private fotografi og miniatyrmodellar er motiv som går att i Kosmo sitt høgst personlege og unike uttrykk. Kunsten hans seier noko viktig om mennesket si stilling i verda og historia, og snur og vender på maktforholda mellom natur og kultur, menneske og dyr og samtid og fortid.

Opningstider for utstillinga under festivalen: laurdag 11-15 og sundag 12-16

Opningstider etter festivalen:
torsdag 16.04: 16-19 fredag 17.04: 13-16 laurdag 18.04: 11-14 torsdag 23.04: 16-19
fredag 24.04: 13-16 laurdag 25.04: 11-14