Lastar Hendingar

Kristin Skaare “ER”

24. mars 2013 kl.11:30

Kristin Skaare – flygel, div.instrument
Erland Dalen – perkusjon
Sondre Meisfjord – kontrabass
Geir Sundstøl – gitarar
Ole Henrik Moe – strykeinstrument
Kari Rønnekleiv – strykeinstrument
Åsne Valland Nordli -vokal
Einar Ytrelid -lyd/visuell design