Lastar Hendingar

ARAS

  • Denne hending er over.
sundag 24. mars

Kl 19:30

“Aras” er resultatet når to av verdas fremste ensemble innan verdsmusikk slår seg saman: Javid Afsari Rad Ensemble og Zarbang Percussion Ensemble. Eit samarbeid som i sin intermusikalske natur passande nok er oppkalt etter elva som renn mellom Iran og Aserbajdsjan.

Javid Afsari Rad Ensemble er spekka med høgt profilerte utøvarar innan verdsmusikk, klassisk og jazz. Dei speler Rads eigne komposisjonar, inspirerte av persiske, indiske og arabiske musikktradisjonar, og ispedd element av “vestleg” klassisk musikk. 

Zarbang Percussion Ensemble har nokre av verdas fremste perkusjonistar frå Iran, Aserbajdsjan og Italia. Det musikalske uttrykket deira ber preg av kulturell nysgjerrigheit og utforsking, kor dei eksperimenterer med instrument frå fleire kulturar. Frå komponerte stykke til strukturerte improvisasjonar – dei serverer dynamisk og meditativ musikk, med element av Sufi-musikk og eldre iranske rytmer, kor rammetromma daf er sentral. 

Dei to ensembla speler på kvarandre sine styrker. Det er eit musikalsk prosjekt kor faste rytmar og struktur møter flyt og rørsle. Samarbeidet “Aras” framstår som eit overskotsprosjekt, kor det eine ensemblet nærer, framhevar og utvidar det andre på eit særs organisk vis. Dette er altså ei moglegheit til å få med seg eit samarbeid i internasjonal særklasse. 

 

Medverkande:
Behnam Samani – perkusjon 

Reza Samani – perkusjon

Misagh Joolaee – kamanche

Javid Afsari Rad – santur

Daniel Lazar – fiolin

Inger Hannisdal – fiolin

Ingeborg Skomedal – cello

Adrian Myhr – kontrabass

English

“Aras” is the result of two of the world’s foremost world music ensembles meeting: Javid Afsari Rad Ensemble and Zarbang Percussion Ensemble. A work that in its inter-musical nature fittingly was named after the river that runs between Iran and Azerbaijan. 

The ensembles play to each other’s strengths, producing a dynamic, varied and enchanting unison voice. “Aras” is an exploration of an array of different cultures, that together form a sound where strict rhythms and structure meet flow and movement. Between the two ensembles, and as the name of the work indicates, “Aras” is a project that seems to overflow with energy and connectedness. This is an opportunity to experience something unique.