september 25, 2023

Vossa Jazz har nytt programråd!

Nytt for festivalen i 2024 er etableringa eit kunstnarisk råd som skal samarbeide tett med festivalleinga om å utarbeide programmet for 2024. Dette for å sikre den kunstnariske kvaliteten i

Les meir »