• Denne hendinga er over.

Knut Kristiansen & Bergen Big Band: «»Kuria Suite»»»»

sundag 1. apr 2012

Seinare følgde banda &rdquo,Son Mu&rdquo, og &rdquo,Night &amp, Day&rdquo,. På 90-talet arbeidde han som landsdelsmusikar i Finnmark. KK har arbeidd med afrikansk og cubansk musikk sidan 70-talet. Seinast har han spelt med og skrive for Mory Kante på turn‚ og ved Festspillene i Harstad i 2008 og 2009. Frå 2006 har han vore aktiv i kvartetten &quot,Inventarium&quot,.

&quot,Kuria Suite&quot, er KK si andre urframføring på eitt år. Den første var hans song-syklus &rdquo,Din Veg&rdquo, til tekstar av Olav H. Hauge på Hardingtonar i fjor. Prosjektet &rdquo,Gambian Norwegian Friendship Orchestra&rdquo, vart til som tingingsverk i samband med Bergen Jazzforum sitt tiårsjubileum i 1982. Og i 1983 kom plata med same namn.

For å markera 30-årsjubileet for dette prosjektet og for å hylla pioneren sjølv, så tinga Bergen Big Band eit verk av KK. Han har kvittert med å skriva &quot,Kuria Suite&quot,. Kuria-folket er fastbuande bønder som bur på grensa mellom Kenya og Tanzania. KK studerte musikken deira då han var i Kenya i 1990. Suiten er ein &rdquo,tribute&rdquo, til ein fantastisk lokal afrikansk musikk-kultur av ein type som det finnast færre og færre igjen av i dag. Her blir det funky storbandbonanza med afrikanske under-og overtonar !

Knut Kristiansen &ndash, piano/keyboard

Bergen Big Band:
Treblås: Olav Dale, Jan Kåre Hystad, Ole Jacob Hystad, Zoltan
Vincze, Michael Barnes
Trompetar: Martin Winter, Svein Henrik Giske, Are Ovesen, Reid Gilje
Trombone: yvind Hage, Sindre Dalhaug, Pål Roseth, Kjell Erik Husom
Rytmeseksjon: Ole Thomsen – gitar, Magne Thormodsæter – bass, Frank Jakobsen – trommer, Ivar Kolve – vibrafon, Lars Storck – perkusjon

http://www.youtube.com/watch?v=zA0BTe5UMxA

http://www.youtube.com/watch?v=PIeKKtBJRXs

http://www.youtube.com/watch?v=u0RaCO-T19E&amp,feature=related

English:
Knut Kristiansen is one of those who keep jazz going in Norway having been an active musician and bandleader for a good forty years. In 1980 he initiated the establishment of the Gambian Norwegian Friendship Orchestra which resulted in an album, &ldquo,Friendship&rdquo, a couple of years later. This has been coined the start of world music in Norway.

To celebrate its 30-year anniversary for this musical brotherhood and to pay dues to the pioneer, Bergen Big Band has commissioned a new work from Knut Kristiansen. Get ready for funky big band bonanza with an African take!