Vilkår

DETTE FÅR DU SOM MEDARBEIDAR:

 • Medarbeidararmband. Med dette kan du få oppleva konsertar når du har fri og dersom det er ledig kapasitet. Det er 18 års aldersgrense på Park etter kl. 21.00.
 • T-skjorte. Denne må du ha på deg når du er på jobb for festivalen.
 • Mat. Du får litt å bite i medan du er på jobb for festivalen. Du kan òg kjøpa burger og Vossa Jazz-pølse frå grillen ved Gamlekinoen til svært gode prisar.
 • Forsikring. Vossa Jazz har medarbeidarforsikring for alle frivillige, gjeld medan du er på jobb for festivalen.
 • Tilbod om overnatting. Tilbod om rabattert overnatting og god frukost på Voss Vandrarheim.
 • Medarbeidarfest søndag kveld. 18 års aldersgrense.
 • Attest. På førespurnad kan du få ein arbeidsattest etter festivalen.
 • Masse moro, passe slit og sikkert nye vener på den beste helga på Voss i 2023!

DETTE MÅ DU SOM MEDARBEIDAR SYTE FOR:

 • Rett kontaktinfo, slik at me lett kan nå deg dersom me har beskjedar.
 • Du møter opplagt, presis og edru på jobb.
 • Du behandler dine kollegaer med respekt.
 • Du må gjera deg kjend med medarbeidarinstruks, vaktlister og anna informasjon du får.
 • Du er tilgjengeleg for Vossa Jazz under festivalen. Det betyr at du kan jobbe når du blir sett opp mellom fredag klokka 16.30 og siste konsertslutt sundag. Nokre jobbar krev andre arbeidstider. Om du er utilgjengeleg under delar av festivalhelga må du klarere med den næraste sjefen din at dette er ok.
 • Sikkerheit er eit felles ansvar. Orientér deg også om brannsløkkingsutstyr og rømmingsvegar der du jobbar.
 • Når du er på jobb/har på deg medarbeidar-t-skjorta vert du oppfatta som ein representant for Vossa Jazz. Me er glade for at du gjer ditt for at Vossa Jazz blir ei positiv oppleving for publikum, gjester, artistar og andre medarbeidarar.
 • Tal arbeidstimar og korleis arbeidet er organisert, avheng av kva jobb du har. Du bør rekne med rundt 15 timars arbeid gjennom festivalen.
 • Du skal ha det moro på jobb!