motiv_lonahorgi_0

To nye verksemder med i Vossa Jazz lauget!

Vossa Jazz er svært glade for at me kan ynskja to nye medlemar velkomne til lauget!

Det er Tre Kokker Voss AS og IKT Allianse Elicom som er våre nye støttespelarar.

 

Vossa Jazz lauget er festivalen sin hovudsponor og per i dag er 25 lokale verksemder med.

Les meir om:

Artikkel under:

Arkiv