hammer

Motiverande føredrag 19. november!

Kvifor tek Ole Einar Bjørndalen gull?

Dette har nok Øyvind Hammer svaret på. Han er m.a. kjend som mental trenar og motivator for Ole Einar Bjørndalen. 

Vossa Jazz inviterer tilsette hjå Vossa Jazz lauget sine medlemmer og andre sponsorar til eit spanande og motiverande føredrag 19. november kl. 17:30 – 20:00.

Føredraget handlar om motivasjon; kan kven som helst blir verdsmeister? Hammer snakkar i føredraga sine entusiastisk og inspirerande om korleis tankane dine er “den avgjerande suksessfaktor”:

  • Korleis setje seg motiverande mål som ein når?
  • Korleis motivere seg når det går i motbakke?
  • Korleis kontrollera i staden for å bli kontrollert?
  • Kan tida brukast meir effektivt og i så fall korleis?

 

www.oyvindhammer.com.

Føredraget er gratis for Vossa Jazz sine sponsorar andre betaler kroner 500. For meir informasjon og påmelding send e-post til kari@vossajazz.no.

 

Les meir om:

Artikkel under:

Arkiv