Kunstutstilling: Soft as Chalk

vossa jazz

Utstillinga er ei vidareføring av hennar masterprosjekt 'The Conservation of Man and Death of the Material Girl'. Lindahl ser på samanhengen mellom mennesket si tilhøva til tid rom og konsum og korleis dominerande ideologiar formar forståinga vår av kunnskap historie og vår eigen natur. Med 'Soft as Chalk’ ynskjer Lindahl å stille vår forståing av røynda opp mot endringsprosessar innanfor naturvitskapen og mennesket som eit tidleg stadie av å omgjerast til mineral.

Lindahl står òg for årets festivalplakat.

Utstillinga finn stad i Banksmidja opning torsdag 21. mars kl 20:00.

Årets festivalutstilling er nummer to i eit treårig samarbeid med Voss Kunstlag og Vekselbanken der banken yter eit stipend til kunstnaren.

Del gjerne!