Kan du hjelpa?

Er det nokon som kan og vil hjelpa andre i desse korona-tider? For deg som bur på Voss: Sjå her for lenke til Voss herad si samleside for frivillige.

Her han du registrera deg dersom du t.d. kan handle og køyre varer eller om du har helsefagleg utdanning eller erfaring, men jobbar med andre oppgåver i kvardagen.

Les meir om:

Artikkel under:

Arkiv