iki_web

IIIIKKKKII

VossaJazz framstår i år som kjærleiksfestivalen og IKI får fram deira kjærleik til musikken gjennom deira vokalprestasjonar. Sjølv med mange individuelle stemmer og fri improvisasjon klarar dei å skapa eit felles uttrykk og fangar oss alle i ei varm kjensle.

IKI skapar alle slags lydar ved hjelp av sine fagre stemmer og dannar eit unikt lydbilete som gav alle i Osasalen ein flott start på laurdagen.

Les meir om:

Artikkel under:

Arkiv