Generalforsamling

Onsdag 26.juni blir det generalforsamling i foreninga Vossa Jazz. Det foregår på Vossa Jazz-kontoret i Vangsgata 6 kl 17:30-19:00.

På generalforsamlinga kan desse møta med 1 stemme kvar:
– Medlemmer av Vossa Jazz som har betalt medlemskontingent innan to veker før generalforsamlinga.
– Innehavarar av formelle verv i organisasjonen i løpet av dei siste 2 åra.
– Medarbeidarar på Vossa Jazz dei siste 2 åra.

Evt. innkomne saker må vere styret i hende seinast 12.juni.

Del gjerne!