Generalforsamling

Torsdag 4. juni kl 19.30 vert det Generalforsamling i foreininga Vossa Jazz.

Grunna korona-utbrotet må ein melde seg på for å delta, på e-post til kari@vossajazz.no seinast 28. mai.

Vanlege årsmøtesaker. Ev. innkomne saker må vera styret i hende innan 21. mai.

Del gjerne!