Futuristisk symbiose av lyd, rørsle og stemme

Solaris (Foto: ÅdneDyrnesli / Vossa Jazz 2017
Solaris (Foto: ÅdneDyrnesli / Vossa Jazz 2017

Futuristiske lydbølgjer slår over Gamlekinoen. Ut frå skodda høyrer ein tåkeluren sine åtvarande tonar, i form av Sjur Miljeteig sin såre trompet. Scenerommet er stramt, stålgrått og nake. Ut av det grå stig Aig, eit menneske omslutta av det umenneskelege. Verda i år 2480 er digital, dysfunksjonell og dyster, men arbeidaren Aig, nydeleg tolka av Ane Dahl Torp, viser publikum augneblinkar fylde av draumande håp. Teksten hoppar i tid og stad, endrar karakter, og med sin nynorsk-engelsk-nederlandske hybrid leikar språket seg bada i eit elektronisk, science-fictionlada lydteppe. Konserten er som å sjå eit science-fiction høyrespel live – ein futuristisk symbiose av lyd, rørsle og stemme. Solaris er rett og slett scenekunst heilt utanom det vanlege.

Del gjerne!