Russiske <strong>Tatiana Stadnichenko</strong> er nyutdanna frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB). Som kunstnar er ho oppteken av dei fysiske og mentale grensene til urbane miljø. Korleis former det moderne bylandskapet vår identitet, livsstil og oppførsel? I ei tid prega av globalisering, innvandring og kulturell utveksling er dette viktige spørsmål, som kunsten kan og bør ta tak i og utforske. Vossa Jazz-utstillinga til Stadnichenko skal ha tittelen «Shifting land», og vil vera fokusert på video- og lydkunst:

— In the project «Shifting land» I combine architecture from countries, where I used to live for the last years. It`s Russia, Sweden, Norway and Italy. The flow of images is overlapping, transforming and mixing the space, creating the architecture river, slow waterfalls of windows and doors, people’s places and my personal importa nt spaces. The work is a one direction video-flow, like time has an arrow or vector, but the viewer can walk around and explore the process from different angles, seier Stadnichenko.

Sjølve plakaten er ein visualisering av den personlege erfaringa av desse prosessane. Lyddelen av verket utviklar Tatiana saman med den svenske lydkunstnaren David Heikkinen. Stadnichenko er glad for å vera årets Vossa Jazz-kunstnar:

— To be part of Vossa Jazz festival is very important for me, because in our days, when we have a so huge amount of the information around, I feel that it`s necessary to work in a collaboration, in a crossroad, where several media can meet up.
Plakat 2017: Tatiana Stadnichenko

Film frå festivalen

Her kan du sjå film med noko av det ein kunne oppleva på årets festival!

Film/redigering: Finn Burrows/Upstairs Media

Les meir om:

Arkiv