Ekstremjazz på You Tube

ekstremjazzen

Ekstremjazz har blitt ein viktig og integrert del av festivalen sitt program.  Laurdag 27. mars fann årets Ekstremjazz stad på og rundt Hangur: Med vossanaturen som bakteppe kom fallskjermhopparar paragliderar og hanggliderar svevande over publikum medan Jon Balke og hans ensemble tolka Harald Sæverud sin «Kjempeviseslåtten».

Sjå film frå årets Eksremjazz på You Tube: www.youtube.com/watch?v=tlKa8DD84xM

Del gjerne!