Classy Jazzy Shiny!

Det er godt å ha dei tilbake stilfulle fanger dei alle som høyrer på med sin leikne og friske framtoning på scena. Improvisasjonen flyt fritt og røysta til vokalist Live Maria Roggen er plettfri. Når ho ikkje syng tek ho fram fiolinen eller set seg ved keybordet så her er det med andre ord ikkje mangel på noko som helst!

Det er liv dei skin det er ekte norsk jazz!

Del gjerne!