Badnajazzkoret
Badnajazzkoret

Badnajazzkoret startar opp att

Det vert øving kvar torsdag frå 15. oktober i musikkrommet på Voss ungdomsskule kl. 17:30 – 18:15.

Dette er eit kor for born i 1. – 7. klasse, koret øver fram mot ulike prosjekt og konsertar.

Vel møtt!

Artikkel under:

Arkiv