Badnajazzkoret

Foto Maiken Larsen Solholmvik

Badnajazzkoret startar opp att med torsdag 9. januar kl. 18.00 – 18.45 i musikkrommet på Voss ungdomsskule.

Koret er for born i skulealder.

Det vert øving kvar torsdag fram til konsert på festivalen sundag 5. april.

Velkomen til gamle og nye Badnajazzkoristar!

Del gjerne!