Årets Vossa Jazz-kunstnar: Kiyoshi Yamamoto!

plakat_a2_hr

Sjølv om han jobbar med flere medie innan visuell kunst kallar han seg fyrst og fremst tekstilkunstnar. Veven på plakaten er handvevd! Kiyoshi er oppvaksen i Brasil med japanske foreldre og det er denne multikulturelle bakgrunnen som inspirerar han til å jobba med kunst. Utstillinga er ei forlenging av masterprosjeket This is not the right color som reflekterer fascinasjonen hans over korleis blinde og fargeblinde opplever verda og kunsten.

– Kva som blir definert som ”farge” har vorte bestemt av det sjåande fleirtalet men reseptorane i hjernen les synsinntrykk ulikt og dermed  burde ein heller diskutert bruken av namn enn kven som har rett til å definera. Kanskje ikkje så rart at fargeblinde ikkje vil ha på seg at dei har ei funksjonshemming med andre ord! Og særleg i kunstsamanheng har svaksynte vore ein minoritet noko eg meinar er feilaktig seier Kiyoshi.

Til den gryande påskesola i palmehelga så har han fått spesiallaga solbriller. Solbrillene spelar vidare på tankane om kva måte me ser verda på.

Kiyoshi Yamamoto (1983) bur og jobbar i Bergen. Han har utdanninga si frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen Escolas de Belas Artes i Rio de Janeiro og London College of Fashion og allereie rukke å hatt utstillingar i Kina Tyrkia England Danmark Thailand Palestina Island og Finland. I 2013 var han prisnominert til Forårsudstillingen i Charlottenborg Kunsthall.

Utstillingsopninga er torsdag kveld i Banksmidja.

 

Del gjerne!