Årets festivalkunstnar er Tom S. Kosmo!

Foto Tove Lise Mossestad, For Tendens

Kosmo vaks opp på Fauske i Nordland og bur og arbeider no i Bergen. Handverk står sentralt i produksjonen hans, som omfattar ei rekke ulike media og uttrykk, som måleri, teikning, grafikk og skulptur. Verka hans opptrer ofte i installasjonar der store veggteikningar har ei sentral rolle, og slik blir det også ved årets festivalutstilling!

I ei tid der bilete omgir oss på alle kantar, har Kosmo vendt seg mot ei anakronistisk og introvert visuell verd. Gjennom å nytta formuttrykk og media som er knytta til kunsthistoria, leikar han med publikum sine forventningar og visuelle referansar.

Element frå førmodernistisk kunst og illustrasjon, populærkultur, dyr, private fotografi og miniatyrmodellar er motiv som går att i Kosmo sitt høgst personlege og unike uttrykk. Kunsten hans seier noko viktig om mennesket si stilling i verda og historia, og snur og vender på maktforhalda mellom natur og kultur, menneske og dyr og samtid og fortid.

Kunstutstillinga opnar i Voss Kulturhus fredag 3. april kl. 17.00. Vossa Jazz-utstillinga er eit samarbeid mellom Vossa Jazz og Voss Kunstlag.

Her er årets festivalplakat:

Del gjerne!